• مازندران، بابل، حدفاصل کارگر و کشوری، مجتمع تجاری غفاری، واحد24
  • پشتیبانی: 09361444655
شناسایی الگوهای هارمونیک موجود در نمودار قیمتی

شناسایی الگوهای هارمونیک موجود در نمودار قیمتی

الگوی هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک، ساختارهای قیمتی با ویژگی‌های زیر هستند:

  1. این الگوها به کمک محاسبات فیبوناچی تعیین می‌شوند.
  2. ساختارهای قیمتی شامل برآوردها و اصلاح‌های متمایز و متوالی فیبوناچی هستند.
  3. الگوهای هارمونیک، جوانب متعدد فیبوناچی را به صورت ساختارهای قیمتی محاسبه می‌کنند.

با استفاده از این الگوها، ما می‌توانیم بازه‌های قیمتی موجود در بازارهای بورس، فارکس و ... را پیش‌بینی کنیم.

شناسایی الگوی هارمونیک

پارامترهای زیر را به درصد وارد کنید

تکمیل گزینه‌های ستاره‌دار الزامی است

مراجع

  • واحد تحقیقات تیکا