• مازندران، بابل، حدفاصل کارگر و کشوری، مجتمع تجاری غفاری، واحد24
 • پشتیبانی: 09361444655
آموزش اصول برنامه نویسی پایه به زبان PHP

آموزش اصول برنامه نویسی پایه به زبان PHP

فهرست مطالب جلسه اول

 • نصب و اجرای نرم‌افزارهای پیش نیاز
 • Xampp چیست
 • معرفی PHP
 • معرفی IDE ها
 • نحوه چاپ اطلاعات در خروجی
 • تعریف متغیر ها و ...

فهرست مطالب جلسه دوم

 • دستورات شرطی و کاربردهای آن
 • حل مسئله عبور از خیابان و چراغ راهنمایی و رانندگی
 • حل مسئله نمرات درسی و شرط قبولی
 • حل مسئله بررسی دمای تب بدن
 • طریقه فارسی نویسی و تغییر Encoding Charset
 • تگ چیست

فهرست مطالب جلسه سوم

 • نمایش ایام هفته
 • مقایسه و نمایش بزرگترین و کوچک‌ترین عدد
 • تگ br چیست
 • روش محاسبه باقیمانده حاصل از تقسیم
 • بخش پذیری اعداد
 • تشخیص اعداد زوج یا فرد
 • شنا در استخر بر اساس جنسیت افراد
 • متغیر boolean
 • کنترل و نگهداری گیاهان گلخانه‌ای

فهرست مطالب جلسه چهارم

 • دستورات محاسباتی و حل مسائل ریاضیاتی
 • تابع قدر مطلق
 • توابع min و max
 • توابع Round, ceil, floor
 • توابع Sin, Cos, PI
 • تبدیل ثانیه به ساعت
 • تبدیل سانتیمتر به کیلومتر
 • حل معادله درجه یک

فهرست مطالب جلسه پنجم

 • دستورات محاسباتی و حل مسائل ریاضیاتی
 • حل معادله درجه دوم
 • تابع توان Pow
 • تابع جذر sqrt
 • تگ‌های عنواین H1 تا H6
 • تگ پاراگراف P
 • تگ‌های sup و sub
 • نمایش کاراکترهای خاص
 • تگ HR

فهرست مطالب جلسه ششم

 • کاربردهای برنامه نویسی در علوم پزشکی
 • محاسبه BMI شاخص توده بدن
 • محاسبه BMR میزان متابولیسم پایه
 • تگ OL
 • استفاده از چندین بازه php در یک برنامه
 • تشخیص نوع استخوان‌بندی
 • دستور switch

فهرست مطالب جلسه هفتم

 • تعریف توابع و نحوه فراخوانی آن‌ها
 • مزایای تابع نویسی
 • طریقه ایجاد پارامترهای ورودی
 • دستور return
 • نحوه فراخوانی تابع ایجاد شده
 • حل معادله درجه یک و دو با استفاده از توابع
 • دستور include

فهرست مطالب جلسه هشتم

 • دستورات حلقه و تکرار while و for
 • چاپ اعداد 1 تا 10 و برعکس
 • نمایش اعداد زوج و فرد
 • تکرار کلمات
 • یافتن الگوی توالی
 • محاسبه فاکتوریل
 • محاسبه سری فیبوناچی

فهرست مطالب جلسه نهم

 • دستورات حلقه تو در تو
 • ایجاد تابع توان با استفاده از حلقه for
 • چاپ ستاره بر اساس الگوهای خاص

فهرست مطالب جلسه دهم

 • ادامه دستورات حلقه و تکرار
 • ساختار HTML
 • معرفی تگ های head , title, body
 • پیاده سازی الگوهای عددی

فهرست مطالب جلسه یازدهم

 • ادامه دستورات حلقه و تکرار
 • پیاده‌سازی الگوهای زمانی
 • پیاده‌سازی الگوهای تلفیقی
 • خروج اضطراری از حلقه‌ها با استفاده از دستور break

فهرست مطالب جلسه دوازدهم

 • کار با داده های رشته‌ای
 • معرفی تگ‌های small و mark و del و ins و pre
 • نمایش جدول ضرب
 • کاربرد کاراکترهای \n و \t
 • پیاده‌سازی الگو عددی مثلثی
 • ثابت ها Constants
 • معرفی توابع رشته و نحوه استفاده آن‌ها
 • کدگذاری متن

فهرست مطالب جلسه سیزدهم

 • کار با داده‌های رشته‌ای
 • ادامه معرفی توابع رشته‌ای
 • دسترسی به ساختمان رشته‌ها

فهرست مطالب جلسه چهارهم

 • کار با داده‌های رشته‌ای
 • پیاده‌سازی تمرین‌های کاربردی و مرتبط با رشته‌ها
 • معرفی تگ a
 • منظور از ویژگی یا attribute در تگ چیست
 • معرفی تگ img

فهرست مطالب جلسه پانزدهم

 • آرایه چیست و چه کاربردهایی دارد
 • طریقه نصب phpstorm
 • معرفی انواع آرایه‌ها
 • طریقه محاسبه ماکزیمم با استفاده از آرایه‌های تک بعدی
 • اعتبارسنجی متغیرها
 • مرتب‌سازی آرایه‌ها
 • عملیات جستجو در آرایه
 • معرفی برخی از توابع پرکاربرد در آرایه‌ها

فهرست مطالب جلسه شانزدهم

 • تمرین نحوه shift دادن عناصر آرایه
 • آشنایی با ساخت جداول در html
 • معرفی تگ‌های table, tr, td
 • نمایش آرایه‌ها در جداول
 • معرفی آرایه‌های دو بعدی
 • نحوه دسترسی به عناصر آرایه‌های دو بعدی
 • تمرین محاسبه معدل دانش‌آموزان به همراه ضرایب درسی

سورس کدهای برنامه در سایت گیت‌هاب: https://github.com/icedavood

مراجع

 • https://tikateam.com