بررسی و پیاده سازی مجموعه داده التهاب حاد در حوزه تشخیص هوشمند در بیماری های مرتبط با سیستم ادراری بدن انسان

داده ها با یک متخصص پزشکی به عنوان یک مجموعه داده برای تست سیستم خبره، که تشخیص احتمالی دو بیماری های سیستم ادراری انجام خواهد شد ساخته شده است.

Data Set Characteristics:
مجموعه داده ها ویژگی ها:
Multivariate
چند متغیره
Number of Instances:
تعداد موارد:
120 Area:
منطقه:
Life
زندگی
Attribute Characteristics:
ویژگی ویژگی های:
Categorical, Integer
طبقه، عدد صحیح
Number of Attributes:
تعدادی از ویژگی:
6 Date Donated
تاریخ اهدا
2009/02/11
Associated Tasks:
وظایف مرتبط با:
Classification
تقسیم بندی
Missing Values?
از دست رفته ارزش؟
No
خیر
Number of Web Hits: -

 

مجموعه داده ها اطلاعات:

ایده اصلی این مجموعه داده برای آماده سازی این الگوریتم از سیستم خبره، به تشخیص احتمالی دو نوع بیماری در سیستم های ادراری انجام میگیرد، برای درک بهتر از این موضوع اجازه دهید تعاریف لازم را در خصوص این دو بیماری که توسط پزشکان داده شده را توضیح دهیم. التهاب حاد مثانه با وقوع ناگهانی درد در منطقه شکم و دفع ادرار به صورت ثابت و هل دادن قطره ای و گاهی اوقات با عدم نگهداری ادرار همراه می شود. همچنین درجه حرارت بدن در حال افزایش است، با این حال اغلب درجه حرارت بدن به بالاتر از 38 درجه سانتیگراد می رود، و همینطور دفع ادرار کدر و گاهی خونی است. برای درمان این بیماری و بهبود علائم پوسیدگی معمولا در طی چند روز صورت میپذیرد. با این حال، برای بهبود قطعی و بازدهی بالا در افراد بیمار ما باید انتظار داشته باشیم که برای درمان بیماری زمان بیشتری را طی کند

و اما دومین نوع بیماری، نفریت حاد با منشاء لگنچه کلیه در زنان رخ می دهد، البته این بیماری در مردان نیز ممکن است رخ دهد ولی تعداد آن بسیار اندک است. شروع این بیماری با تب ناگهانی آغاز می شود،که گاهی اوقات دمای بدن شخص بیمار به بیش از 40 درجه سانتیگراد خواهد رفت. احتمال وجود تب و لرز و درد در ناحیه کمر در یک یا دو طرف وجود دارد ، که گاهی اوقات با درد شدید همراه می شود و همینطور به ندرت شخص بیمار با حالت تهوع و استفراغ و گسترش درد در طیف شکم دچار میشود

داده ها با یک پزشک متخصص در این حوزه برای تست سیستم خبره تکمیل و ایجاد شده است که به تشخیص احتمالی این دو نوع بیماری در سیستم ادراری منجر خواهد شد، هر نمونه موجود در جدول، نشان دهنده یک بیمار بالقوه است