تحلیل اطلاعات سنسور شتاب متصل به لگن و پا بیماران پارکینسون - Daphnet Freezing of Gait

این مجموعه داده شامل قرائت و مشروح از 3 سنسور شتاب در لگن و پا از بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون که تجربه انجماد راه رفتن (مه) در طول وظایف راه رفتن.

Data Set Characteristics:
مجموعه داده ها ویژگی ها:
Multivariate, Time-Series
چند متغیره، سری زمانی
Number of Instances:
تعداد موارد:
237 Area:
منطقه:
Life
زندگی
Attribute Characteristics:
ویژگی ویژگی های:
Real
واقعی
Number of Attributes:
تعدادی از ویژگی:
9 Date Donated
تاریخ اهدا
2013/03/07
Associated Tasks:
وظایف مرتبط با:
Classification
تقسیم بندی
Missing Values?
از دست رفته ارزش؟
No
خیر
Number of Web Hits: -

 

مجموعه داده ها اطلاعات:

انجماد Daphnet راه رفتن مجموعه داده یک مجموعه داده ابداع به روش اتوماتیک معیار به رسمیت شناختن یخ راه رفتن از سنسور شتاب پوشیدنی قرار داده شده در پاها و باسن است.

مجموعه داده در آزمایشگاه با تاکید بر تولید بسیاری از رویدادهای یخ ثبت شد. کاربران انجام نوع وجود دارد از وظایف: راه رفتن خط راست، راه رفتن با نوبت های متعدد، و در نهایت یک فعالیت واقعی تر از زندگی روزانه (ADL) کار، که در آن کاربران به اتاق های مختلف رفت در حالی که دلربا قهوه، باز کردن درب، و غیره

این مجموعه داده در نتیجه یک همکاری بین و تجهیزات آزمایشگاهی، راه رفتن و Neurodynamics، مرکز پزشکی Sourasky تل آویو، اسرائیل و آزمایشگاه محاسبات پوشیدنی، ETH زوریخ، سوئیس است. ضبط در مرکز پزشکی آویو Sourasky تلفن در سال 2008. اجرا شد این مطالعه توسط افراد بشر محلی کمیته بررسی به تصویب رسید، و با توجه به استانداردهای اخلاقی اعلامیه هلسینکی انجام شد.